Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.

Totalització: nombre de cronovies de cada província.

Ordenació: per províncies de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de província.

Comentaris.

- Si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per províncies, cliqueu aquí

Barcelona 266
Girona 109
Tarragona 103
Lleida 90
Total províncies:   4
Total cronovies:   568