Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentari: si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per dates de la placa, cliqueu aquí

08  maig       48
19  març       34
11  novembre       31
14  juliol       18
04  setembre       16
18  juny       10
01  maig       5
06  juny       5
02  febrer       4
24  febrer       4
04  agost       4
19  agost       4
21  agost       4
18  novembre       4
05  desembre       4
08  febrer       3
12  juny       3
14  juny       3
12  juliol       3
07  agost       3
26  novembre       3
27  novembre       3
01  desembre       3
02  desembre       3
19  gener       2
20  gener       2
28  gener       2
01  febrer       2
06  febrer       2
17  febrer       2
10  maig       2
27  maig       2
03  juny       2
07  juny       2
20  juny       2
22  juny       2
27  juny       2
03  juliol       2
10  juliol       2
15  juliol       2
28  juliol       2
29  juliol       2
30  juliol       2
05  agost       2
06  agost       2
09  agost       2
16  agost       2
18  agost       2
20  agost       2
22  agost       2
25  agost       2
16  setembre       2
22  setembre       2
01  gener       1
04  gener       1
05  gener       1
15  gener       1
21  gener       1
22  gener       1
23  gener       1
25  gener       1
27  gener       1
04  febrer       1
23  febrer       1
28  febrer       1
03  març       1
24  març       1
26  març       1
05  abril       1
06  abril       1
11  abril       1
18  abril       1
19  abril       1
22  abril       1
30  abril       1
03  maig       1
23  maig       1
02  juny       1
15  juny       1
16  juny       1
19  juny       1
21  juny       1
30  juny       1
02  juliol       1
06  juliol       1
13  juliol       1
19  juliol       1
21  juliol       1
22  juliol       1
03  agost       1
08  agost       1
10  agost       1
13  agost       1
15  agost       1
17  agost       1
24  agost       1
26  agost       1
27  agost       1
29  agost       1
30  agost       1
31  agost       1
01  setembre       1
02  setembre       1
03  setembre       1
05  setembre       1
09  setembre       1
15  setembre       1
17  setembre       1
24  setembre       1
28  setembre       1
30  setembre       1
02  octubre       1
11  octubre       1
25  octubre       1
28  octubre       1
08  novembre       1
09  novembre       1
13  novembre       1
19  novembre       1
21  novembre       1
22  novembre       1
23  novembre       1
24  novembre       1
25  novembre       1
28  novembre       1
03  desembre       1
10  desembre       1
13  desembre       1
16  desembre       1
18  desembre       1
21  desembre       1
24  desembre       1
25  desembre       1
Total dates diferents :   133
Total cronovies :   360