Presentem dos mapes. En el primer, es mostren totes les cronovies existents i, en el segon, s'han seleccionat les que estan pendents d'incorporar ja sigui perquè l'Ajuntament encara no ha col·locat la placa o perquè, havent-hi, no la tenim. En aquests mapes s'assenyalen les cronovies trobades i incorporades en color verd; les que no tenen placa en color negre i, en color vermell, les que tenint placa ens falta la seva fotografia.

Cronovies de Catalunya

cronovies pendents d'incorporar