INCORPORACIÓ DE CRONOVIES PER ANYS

Mostra: "les altres cronovies" (les que concreten un mes o un dia de la setmana o una estació de l'any o un any; les de segles, les que fan al·lusió al cap de setmana o als dies feiners i algunes d'especials pel seu caracter reivindicatiu o històric). En definitiva, les que no són de dates senceres (de dia i mes, amb o sense l'any).

Totalització: nombre de cronovies per l'any de la data d'entrada

Ordenació: any de la data d'entrada.

Comentaris

Si voleu veure un detall d'aquestes cronovies feu un clic aquí 

2020    4
2019    2
2018    3
2017    14
2016    6
2015    5
2014    3
2013    11
2012    30
2011    16
2010    33

Total cronovies .............. 127

 

 

Mostra: totes

Totalització: nombre de cronovies per l'any de la data d'entrada

Ordenació: any de la data d'entrada.

Comentaris

- Un aspecte a destacar és que hi tenim representades cronovies dels 5 continents.
 

2020    27
2019    50
2018    138
2017    84
2016    64
2015    35
2014    39
2013    348
2012    512
2011    206
2010    194
2009    213
2008    153
2007    21
2006    24
2005    58
2004    7

Total cronovies .............. 2173