TOTAL CRONOVIES PER MESOS

Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada mes

Ordenació: mesos de l'any,

  

gener    65
febrer    108
març    135
abril    128
maig    393
juny    103
juliol    177
agost    113
setembre    376
octubre    229
novembre    145
desembre    74

Total cronovies ............. 2046