TOTAL CRONOVIES PER MESOS

Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada mes

Ordenació: mesos de l'any,

  

gener    65
febrer    108
març    132
abril    128
maig    390
juny    102
juliol    176
agost    113
setembre    375
octubre    228
novembre    142
desembre    74

Total cronovies ............. 2033