Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: quantitat de poblacions de cada província argentina.

Ordenació: per departaments de més gran a més petit en nombre de poblacions.

Comentaris

 - si voleu veure un detall de les cronovies per províncies feu un clic aquí