La República Argentina s'organitza territorialment en 23 províncies i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. Al seu torn, les províncies se subdivideixen en departaments, excepte la província de Buenos Aires que ho fa en 135 partits i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, en 15 comunes.

Nicodos és el gran artífex de l'abundància de cronovies a la pàgina web. Els seus més de 350 cronovies fan d'Argentina el primer país americà representat en ella i a poca distància de Catalunya.

Les dates més repetides estan relacionades amb la independència d'Argentina: el 25 de maig (data en què es va formar la Junta de Maig, origen del procés d'independència) i el 9 de Juliol (dia de la declaració d'independència).