Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentaris.

- Si voleu veure un detall de les cronovies per dates de la placa, cliqueu aquí

 

25  maig       85
09  juliol       70
12  octubre       26
03  febrer       24
01  maig       17
02  abril       14
11  setembre       14
20  juny       8
14  juliol       8
24  setembre       8
20  setembre       5
17  maig       4
27  febrer       3
10  juny       3
26  juliol       3
12  agost       3
17  agost       3
20  febrer       2
01  març       2
11  abril       2
11  juny       2
01  juliol       2
05  juliol       2
25  agost       2
10  novembre       2
19  novembre       2
20  novembre       2
18  desembre       2
26  gener       1
27  gener       1
04  febrer       1
09  febrer       1
11  febrer       1
12  febrer       1
13  febrer       1
24  febrer       1
04  març       1
08  març       1
13  març       1
30  març       1
04  abril       1
12  abril       1
26  abril       1
27  abril       1
30  abril       1
02  maig       1
03  maig       1
19  maig       1
24  maig       1
08  juny       1
09  juny       1
21  juny       1
22  juny       1
23  juny       1
02  juliol       1
01  agost       1
05  agost       1
15  agost       1
21  agost       1
30  agost       1
02  setembre       1
29  setembre       1
30  setembre       1
03  octubre       1
08  octubre       1
11  octubre       1
17  octubre       1
20  octubre       1
24  octubre       1
25  octubre       1
29  octubre       1
30  octubre       1
04  novembre       1
11  novembre       1
15  novembre       1
16  novembre       1
21  novembre       1
24  novembre       1
29  novembre       1
30  novembre       1
01  desembre       1
08  desembre       1
Total dates diferents :   82
Total cronovies :   374