(només les que tenim imatge)

Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentari: si voleu veure un detall de les cronovies ordenades per la seva data, cliqueu aquí

11  setembre       248
01  octubre       142
01  maig       43
02  maig       32
08  març       21
03  abril       5
14  abril       4
25  setembre       3
12  octubre       3
27  gener       2
11  març       2
08  maig       2
15  agost       2
06  octubre       2
10  octubre       2
09  novembre       2
06  desembre       2
08  desembre       2
08  gener       1
10  gener       1
12  gener       1
25  gener       1
26  gener       1
04  febrer       1
05  febrer       1
12  febrer       1
22  febrer       1
02  març       1
03  març       1
22  març       1
09  abril       1
10  abril       1
15  abril       1
27  abril       1
28  abril       1
20  maig       1
27  maig       1
06  juny       1
11  juny       1
15  juny       1
20  juny       1
23  juny       1
25  juny       1
08  juliol       1
19  juliol       1
22  juliol       1
31  juliol       1
06  agost       1
25  agost       1
07  setembre       1
08  setembre       1
17  setembre       1
13  octubre       1
25  octubre       1
26  octubre       1
30  octubre       1
19  novembre       1
Total dates diferents :   57
Total cronovies :   558

 

Total de cronovies per dates de la placa

(totes: incloses les que no tenen placa i les pendents)

Mostra: cronovies de dates senceres tant si tenen placa com si no la tenen.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentari: són, per tant, totes les cronovies de Catalunya ja que compte les que no tenim incorporades per absència de la imatge de la placa.

11  setembre       267
01  octubre       168
01  maig       46
02  maig       32
08  març       21
03  abril       5
14  abril       5
25  setembre       3
12  octubre       3
27  gener       2
11  març       2
08  maig       2
15  agost       2
06  octubre       2
10  octubre       2
09  novembre       2
06  desembre       2
08  desembre       2
08  gener       1
10  gener       1
12  gener       1
25  gener       1
26  gener       1
04  febrer       1
05  febrer       1
12  febrer       1
22  febrer       1
02  març       1
03  març       1
22  març       1
09  abril       1
10  abril       1
15  abril       1
27  abril       1
28  abril       1
20  maig       1
27  maig       1
06  juny       1
11  juny       1
15  juny       1
20  juny       1
23  juny       1
25  juny       1
08  juliol       1
19  juliol       1
22  juliol       1
31  juliol       1
06  agost       1
25  agost       1
07  setembre       1
08  setembre       1
17  setembre       1
13  octubre       1
25  octubre       1
26  octubre       1
30  octubre       1
19  novembre       1
Total dates diferents :   57
Total cronovies :   607