Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.

Totalització: nombre de poblacions de cada província.

Ordenació: per províncies de major a menor nombre de poblacions i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de província.

Comentaris.

- Si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per províncies, cliqueu aquí

Barcelona 159
Tarragona 77
Girona 75
Lleida 73
Total províncies:   4
Total poblacions:   384