Mostra: cronovies de dates senceres tant si s'ha incorporat la placa al web, com si no.

Totalització: nombre de cronovies de cada comarca.

Ordenació: per comarques de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de comarca.

Comentaris.

- Si voleu veure un detall de les cronovies per comarques, cliqueu aquí