Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: quantitat de poblacions de cada Comunitat Autónoma.

Ordenació: per Comunitats Autònomes de més gran a més petit en nombre de poblacions.

Comentaris

- si voleu veure un detall de les cronovies feu un clic aquí