L'Estat espanyol s'organitza territorialment en Comunitats Autònomes i aquestes es divideixen en províncies. Les Comunitats Autònomes són les NUTS-2 de la classificació estadística basada en les normatives europees i fixades per l'Eurostat i les províncies correspondrien al nivell NUTS-3. L'Estat espanyol té 17 Comunitats Autònomes i 50 províncies.

És un fet que, avui per avui, Catalunya encara forma part de l'Estat espanyol però en aquest web, i per raons personals, he volgut seccionar la informació. Així i tot, Espanya és dels països que tenim més cronovies. Les dates que es commemoren són molt diverses i d'aquestes, les que són més generals, en destaquem els fets del 2 de maig i les dedicades al dia del treball o de la dona. De forma més local podem citar el dia de la Comunitat a Andalusia, País Valencià i Galícia.