Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentari: si voleu veure un detall de les cronovies ordenades per la seva data, cliqueu aquí

02  maig       26
01  maig       15
08  març       10
28  febrer       9
12  octubre       7
09  octubre       6
25  juliol       4
03  agost       3
02  gener       2
25  abril       2
11  maig       2
12  maig       2
25  maig       2
30  maig       2
07  juliol       2
09  juliol       2
16  juliol       2
19  octubre       2
31  desembre       2
08  gener       1
14  gener       1
22  gener       1
30  gener       1
05  febrer       1
07  febrer       1
09  febrer       1
13  febrer       1
18  febrer       1
20  febrer       1
05  març       1
10  març       1
11  març       1
12  març       1
28  març       1
30  març       1
31  març       1
02  abril       1
03  abril       1
08  abril       1
17  abril       1
23  abril       1
24  abril       1
29  abril       1
03  maig       1
07  maig       1
09  maig       1
13  maig       1
15  maig       1
22  maig       1
23  maig       1
04  juny       1
06  juny       1
11  juny       1
18  juny       1
26  juny       1
01  juliol       1
11  juliol       1
18  juliol       1
19  juliol       1
04  agost       1
05  agost       1
06  agost       1
08  agost       1
09  agost       1
10  agost       1
15  agost       1
16  agost       1
17  agost       1
24  agost       1
31  agost       1
08  setembre       1
11  setembre       1
13  setembre       1
14  setembre       1
17  setembre       1
25  setembre       1
29  setembre       1
13  octubre       1
21  octubre       1
27  octubre       1
29  octubre       1
03  novembre       1
04  novembre       1
05  novembre       1
12  novembre       1
15  novembre       1
18  novembre       1
25  novembre       1
28  novembre       1
04  desembre       1
06  desembre       1
20  desembre       1
26  desembre       1
27  desembre       1
28  desembre       1
Total dates diferents :   95
Total cronovies :   178