Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentari: si voleu veure un detall de les cronovies agrupades per dates de la placa, cliqueu aquí

08  maig       51
19  març       38
11  novembre       33
14  juliol       18
04  setembre       16
18  juny       11
06  juny       6
01  maig       5
02  febrer       4
24  febrer       4
04  agost       4
19  agost       4
21  agost       4
18  novembre       4
05  desembre       4
08  febrer       3
12  juny       3
14  juny       3
12  juliol       3
07  agost       3
26  novembre       3
27  novembre       3
01  desembre       3
02  desembre       3
19  gener       2
20  gener       2
28  gener       2
01  febrer       2
06  febrer       2
17  febrer       2
10  maig       2
27  maig       2
03  juny       2
07  juny       2
20  juny       2
22  juny       2
27  juny       2
03  juliol       2
10  juliol       2
15  juliol       2
28  juliol       2
29  juliol       2
30  juliol       2
05  agost       2
06  agost       2
09  agost       2
16  agost       2
18  agost       2
20  agost       2
22  agost       2
25  agost       2
16  setembre       2
22  setembre       2
01  gener       1
04  gener       1
05  gener       1
15  gener       1
21  gener       1
22  gener       1
23  gener       1
25  gener       1
27  gener       1
04  febrer       1
23  febrer       1
28  febrer       1
03  març       1
24  març       1
26  març       1
05  abril       1
06  abril       1
11  abril       1
18  abril       1
19  abril       1
22  abril       1
30  abril       1
03  maig       1
11  maig       1
23  maig       1
02  juny       1
15  juny       1
16  juny       1
19  juny       1
21  juny       1
30  juny       1
02  juliol       1
06  juliol       1
13  juliol       1
19  juliol       1
21  juliol       1
22  juliol       1
03  agost       1
08  agost       1
10  agost       1
13  agost       1
15  agost       1
17  agost       1
24  agost       1
26  agost       1
27  agost       1
29  agost       1
30  agost       1
31  agost       1
01  setembre       1
02  setembre       1
03  setembre       1
05  setembre       1
09  setembre       1
15  setembre       1
17  setembre       1
24  setembre       1
28  setembre       1
30  setembre       1
02  octubre       1
11  octubre       1
25  octubre       1
28  octubre       1
08  novembre       1
09  novembre       1
13  novembre       1
19  novembre       1
21  novembre       1
22  novembre       1
23  novembre       1
24  novembre       1
25  novembre       1
28  novembre       1
03  desembre       1
10  desembre       1
13  desembre       1
16  desembre       1
18  desembre       1
21  desembre       1
24  desembre       1
25  desembre       1
Total dates diferents :   134
Total cronovies :   372