Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: quantitat de poblacions de cada regió.

Ordenació: per regions de més gran a més petit en nombre de poblacions.

Comentaris

- si voleu veure un detall de les cronovies per regions feu un clic aquí