Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada data de les plaques.

Ordenació: per dates de major a menor nombre de cronovies i, en cas d'igualtat, per ordre ascendent de dates.

Comentaris

- si voleu veure un detall de les cronovies per dates de la placa feu un clic aquí 

25  abril       34
01  maig       15
05  octubre       15
01  desembre       9
31  gener       5
04  octubre       4
27  gener       2
28  gener       2
29  gener       2
24  juliol       2
06  novembre       2
12  desembre       2
06  gener       1
13  gener       1
16  gener       1
17  gener       1
18  gener       1
19  febrer       1
28  març       1
29  març       1
01  abril       1
07  abril       1
09  abril       1
08  maig       1
16  maig       1
18  maig       1
20  maig       1
21  maig       1
31  maig       1
01  juny       1
05  juny       1
06  juny       1
10  juny       1
13  juny       1
24  juny       1
29  juny       1
01  juliol       1
07  juliol       1
09  juliol       1
20  juliol       1
23  juliol       1
30  juliol       1
01  agost       1
14  agost       1
15  agost       1
17  agost       1
08  setembre       1
16  setembre       1
19  setembre       1
26  setembre       1
27  setembre       1
01  octubre       1
07  octubre       1
14  octubre       1
15  octubre       1
29  octubre       1
01  novembre       1
07  novembre       1
11  novembre       1
13  novembre       1
16  novembre       1
04  desembre       1
07  desembre       1
09  desembre       1
10  desembre       1
14  desembre       1
15  desembre       1
17  desembre       1
19  desembre       1
23  desembre       1
27  desembre       1
28  desembre       1
Total dates diferents :   72
Total cronovies :   154