INCORPORACIÓ DE CRONOVIES PER ANYS

Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies per l'any de la data d'entrada

Ordenació: any de la data d'entrada

Comentaris

- Aquí podem veure l'evolució de l'activitat de l'obtenció de cronovies des de que es va iniciar el projecte. Notem que els anys 2008 al 2013 el nombre d'incorporacions fou molt notable, destacant especialment els anys 2012 i 2013 en els que es van assolir els objectius proposats.

Si voleu veure un detall d'aquestes cronovies feu un clic aquí.

2022    6
2021    23
2020    46
2019    48
2018    135
2017    70
2016    58
2015    30
2014    36
2013    337
2012    482
2011    190
2010    161
2009    213
2008    153
2007    21
2006    24
2005    58
2004    7

Total cronovies .............. 2098