TOTAL CRONOVIES PER MESOS

Mostra: cronovies de dates senceres.

Totalització: nombre de cronovies de cada mes

Ordenació: mesos de l'any,

  

gener    65
febrer    108
març    138
abril    131
maig    397
juny    105
juliol    178
agost    113
setembre    377
octubre    267
novembre    145
desembre    74

Total cronovies ............. 2098